ამომრჩეველთა აქტივობა ქუთაისის ოლქში 15:00 სთ-ის მდგომარეობით

ქუთაისი

ქუთაისის ოლქში 15:00 სთ-ის მდგომარეობით 35904 ამომრჩეველმა დააფიქსირა თავის არჩევანი და აქტივობამ 23,5% შეადგინა.

სულ ქუთაისის ოლქში 124 უბანი და 152561 ამომრჩეველია.